”Utan förlåtelse kommer jag fortfarande att vara blind.”

För en kort stund måste skuld och Soning ligga på altaret tillsammans. Skulden måste föras in i nuet för att helas.

Jag måste väga erkänna min identifikation med egot i nuet, se min skuld, min rädsla rakt in i ögonen. Inte skylla på någon annan, eller förneka att det är jag som dömer eller attackerar eller är rädd.

Jag ber den Helige Ande hjälpa mig förlåta. Att se oskulden i min broder även om mitt ego ser skuld och vill få mig att döma, attackera och vara rädd.

Låt mig se med sant seende. Låt mig se med Kristi seende. Låt mig se med öppna ögon. Då ser jag din oskuld. Då ser jag dig i förlåtelsens milda ljus.