”Att älska min Fader är att älska Hans Son.”

Guds Son är Jesus Kristus och vi alla, min nästa och jag själv.

Älska din nästa så som dig själv!

Jag måste eliminera allt hat i mitt hjärta. Jag måste inse dess fulla vidd och inse att det finns inom mig, inte utanför. Jag måste göra mig av med det innan jag kan se världen så som den i sanning är.

Jag vill hitta den plats i mig där Guds styrka finns och där det råder fullständig frid.

”Jag är ansvarig för det jag ser.
Jag väljer de känslor jag upplever, och jag bestämmer det mål jag vill uppnå.
Allt som tycks hända mig ber jag om, och får som jag har bett.”
T 21.II.2:3-5