”Din frid är med mig, Fader. Jag är trygg.”

Guds frid är alltid med mig, jag behöver bara välja den. Jag behöver bara ge frid till andra, lära ut frid till andra för att få frid själv.

I stillhet och i tystnad finner jag Guds Frid!

Det jag tänker varseblir jag! Jag behöver verkligen vakta på mina tankar och inte släppa fram dem som jag inte vill ha.

Ljuset har kommit. Det lyser på mörkret och rädslan och då försvinner de.

Bortom mörkret och rädslan och kroppen finns en cirkel av ljus som täcker och innesluter allt och alla. Ingenting finns utanför denna cirkel av ljus och kärlek och där ljuva toner klingar fram.