”Idag skall jag inte döma någonting som sker.”

Denna lektion lär mig verkligen hur ofta jag dömer. Och att jag skall överlämna allt dömande och tyckande och tolkande till den Helige Ande. Att sluta döma är nyckeln till att göra egot ogjort.

”Egot kan inte överleva utan att döma, och läggs följaktligen åt sidan.” T 4.II.10:3

Det är nödvändigt för mig att förstå att jag inte kan döma. I ärlighetens namn förstår jag att jag inte kan döma. Jag känner inte till allting och kan egentligen bara gissa hur allting är – och varför göra det. Så jag låter bli!

Mitt ego kommer att fortsätta att döma och tolka allting. Jag säger till egot – tack för att du delar med dig. Jag konstaterar att jag vet inte vad någonting betyder och överlämnar till den Helige Ande att döma och tolka åt mig.

Jag önskar att mitt dömande skall upphöra och jag lämnar över min önskan till den Helige Ande.