”Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom.”

Vi förenar oss i en ändrad varseblivning, i ett nytt tankesystem där förlåtelsen är fullständig. Vi måste rädda världen genom att i sanning se med Kristi ögon.

”Det som är Guds tillhör alla, och är vars och ens rätt.” T 25.IX.10:10

Gud vill bara mitt bästa. Han vet vad jag behöver. Jag överlämnar mig i Hans Händer i full tillit.

Jag avgår som min egen ledare och lärare och låter den Helige Ande leda mig, jag följer Honom.

”Tänk bara ett ögonblick på detta; du kan se den helighet Gud gav Sin Son. Och aldrig behöver du tro att det finns någonting annat för dig att se.” T 20.VIII.11:3