”I detta heliga ögonblick är frälsningen här.”

Se till att det finns överensstämmelse mellan mål och medel!

Frälsningen är målet och sant seende dess medel.

Min broder är utan synd. Jag ser honom utan att döma. Jag ser inte kroppen, jag ser Kristus i honom.

Jag föreställer mig en lycklig, fridfull värld full av kärlek och gemenskap. Alla står ljuset och håller händerna och blickar upp mot en vacker sol som fyller oss med värme och trygghet.