”Rädsla är inte berättigad i någon form.”

Rädsla är villfarelse och en illusion. Den är inte sann. När vi känner rädsla ser vi oss själva så som vi inte är. Ingenting verkligt kan hotas. Ingen overkligt existerar.

När vi känner rädsla känner vi oss som sårbara kroppar, ömtåliga egon, ett fysiskt litet liv som kan släckas på ett ögonblick. Men det är inte vad vi är. Vi är Guds Son, för alltid trygga och säkra i Guds Kärlek, bortom döden och allt vi ser i världen.

”Varje hjärtslag skänker mig frid; varje andetag fyller mig med styrka. Jag är Guds budbärare, vägledd av Hans Röst, stödd av Honom i kärlek, och hålls för evigt i stillhet och frid i Hans kärleksfulla Famn.” Lektion 266.1:5-6