”Min Faders härlighet är min egen.”

Jag gör anspråk på ljuset i mig och låter inte sanningen döljas av min falska ödmjukhet. Jag ser ljuset i mina bröder och inser att detta ljus förenar oss med varandra och med Gud.

Allting utanför mig är en spegel av mig själv.

Jag manifesterar Kristus i mig genom att se Kristus i min broder.

Min varseblivning är den yttre bilden av det jag vill skall vara sant.

Jag väljer vad jag vill se, hur jag vill leva, vem jag är.

Om jag förnekar sanningen i min broder, förnekar jag den i mig själv.