”All frälsning vilar på mitt beslut.”

Så som jag ser min broder ser jag mig själv.

Jag vill se Kristi ansikte i alla mina bröder.

Låt mig komma ihåg att allt är kärlek eller ett rop på kärlek. Det är ofta svårt att se när ondskan ser på mig. När jag blir påmind om hur lätt det är att lyssna till egots röst.

Men jag försöker komma ihåg att all frälsning vilar på mitt beslut och till min hjälp har jag den Helige Ande som går före mig och visar vägen. Och tillsammans med mig går min broder.