”Nu vill jag vara som Gud skapade mig.”

Jag försöker vara ärlig och konsekvent, att leva efter devisen – i tanke ord och gärning. Med tillit till Gud och den Helige Ande så står jag inte i konflikt med mig själv eller andra.

Det är sann varseblivning att komma ihåg vem jag i sanning är och leva efter denna sanning.

Den felaktiga varseblivningen försvinner mer och mer genom att jag ger upp egots tankesystem sakta men säkert.

Jag låter ljuset i mig skina på allt och alla. Jag är fridfull och visar det genom att vara fridfull – inte genom så många ord.

Jag är glad, fridfull, älskande och accepterande. Det är min attityd som talar mer än ord.