”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.”

Ingenting kan skada mig om jag inte ger det makt att göra det!

Allting gör jag mot mig själv.

Hjälp mig att vara stark i vetskapen om att jag är så som Gud skapade mig och att min uppgift är att vara i min sanning och se alla mina bröder i denna sanning.