”Gud i sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Låt inte rädslan få makt över mig! Jag kan ändra mina tankar.

När jag är ledsen eller arg, ja känner mig orättvist behandlad så säger Kursen: ”ge upp dessa dåraktiga tankar”. Tänk på ett annat sätt.

Gud vill inte att jag skall vara ledsen eller arg eller känna mig orättvist behandlad. Gud vill att jag skall vara lycklig och känna att jag är säker och trygg i Hans Armar.

Ingenting kan skada mig om jag inte ger det makt att skada mig.