”Fader, idag är jag Din Son igen.”

Jag föreställer mig en försmak av Himlen.

Alla drömmar om synd och skuld är borta.

Alla tankar om konflikt är borta.

Ingenting kan störa min fullkomliga frid.

Ett heligt ögonblick. Ett heligt ögonblick av sanningen där jag egentligen är hela tiden. Men ännu inte vågar.