”Gud har inte fördömt. Inte jag heller.”

Vad är det som hindrar mig från att känna fullkomlig och gudomlig frid?

Bara mina egna tankar. Influerade av egot och min glömska om vem jag egentligen är.

Allt är bara misstag som går att rätta. Som behöver helas med kärlek.

Mina misstag är drömmar som jag kan ändra om jag vill.

Jag är inte drömmen. Det är jag som drömmer och jag kan när som helst vakna!

Jag öppnar mig för kärleken, Guds Kärlek.