”Gud är mitt liv. Jag har inget annat liv än Hans.”

Låt mig se Kristi ansikte i allting.

Vi är alla skapade av Gud. Vi lever i Gud. Vi är värda att älskas och vi älskar alla och allting kärleksfullt. Så skall vi tänka om oss själva. Vi är fria att befria varandra.

Vårt enda misstag är att vi tror att vi har ett liv skilt från Gud.

Men det är inte sant!

Vi finns inte skilda från Gud! Ingenting kan leva skilt från Gud.