”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Varför över huvud taget använda dessa fördömande ord?

Språket vimlar av dessa ord och vi lär in dem från barnsben och jag märker hur fast de sitter.

De skymmer sikten. De river upp enorma sandstormar och jag får grus i ögonen så att jag inte kan se ljuset och glädjen och kärleken.

Nej! Jag byter kanal.

Till Förlåtelsens och Kärlekens kanal. Hjälp mig att vara här i Guds Kärlek! Hjälp mig att komma ihåg att det enda som kan skada mig är mitt eget fördömande.