”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Jag är ansvarig för min egen frälsning med total tillit till Gud!

Jag är ett Själv förenat med Gud. Gud finns i mig och jag finns i Gud.

Jag tackar mig själv för att jag kommer ihåg detta.

Jag är så lycklig när tacksamheten väller över mig. Det känns så stort och så varmt och så heligt.