”Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.”

Allt jag gör, gör jag mot mig själv!

Låt mig aldrig glömma dessa ord och vad de verkligen betyder!

Så enkla men dock så svåra att komma håg när egot ansätter mig med olika idéer om vad jag skall tänka, tycka och säga i olika sammanhang.

Jag måste hela tiden vakta mina tankar! Vilken röst skall jag lyssna till och vilket tankesystem skall jag välja.

Allt jag ger får jag. Att vara generös är ett Självintresse!

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3