”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Vilken röst lyssnar jag till?

Egots eller den Helige Andes?

Det är min viktigaste uppgift, att lära mig att skilja dem åt. Det är så lätt att lyssna till ”det andliga egot” som försöker lura mig.

Jag märker vilken röst jag valt genom mina känslor. När jag lyssnat till egots röst förlorar jag friden, får ett stick av smärta, av skuld och ånger.

Jag väljer genast om, jag väljer miraklet genom att lyssna till den Helige Ande.

Jag är inte en kropp, den betyder ingenting i sig själv. Den är bara ett kommunikationsmedel för att nå mina medmänniskor. Den är ett medel att utföra det Gud vill att jag skall utföra.

Så skönt att veta att jag inte behöver göra någonting av mig själv. Jag behöver bara lyssna till Rösten som talar för Gud och följa den.