”Jag är Guds Egen helige Son.”

Det är när jag glömmer bort mig själv som en separat liten figur och kommer ihåg mitt Själv som jag delar med allt och alla som jag för en liten stund går hem till Gud.

Dessa stunder i tystnad och ödmjukhet och glädje stärker mig ofantligt.

Jag känner mig så fri. Så helad och hel. Ja, helt enkelt gränslös.

Dessa stunder ger mig styrka att gå ut i denna världen och sätta de gränser mitt sunda förnuft som leds av den Helige Ande bjuder.