”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Vi är en förlängning av Guds Kärlek. Ingenting mer och ingenting mindre.

Vi är bara kärlek, allt annat är bara illusioner. Ingenting att bry sig om.

”Guds nåd vilar milt över förlåtande ögon, och allt de ser på talar om Honom till betraktaren. Han kan inte se någonting ont; ingenting i världen att vara rädd för, och ingen som är olik honom själv.” T 25.VI.1:1-2