”Världens frälsning beror på mig.”

Jag är en andlig varelse som har en mänsklig erfarenhet här på jorden. Gud har givit mig sina gåvor för att jag skall ge dem vidare och det är genom att ge dem vidare som de ökar.

Jag är inte den jag så länge trodde att jag var. EKIM är min bästa vän och talar om för mig vem jag är.

Jag har allt och kan ge det till världen!

”Ett litet hinder kan förvisso tyckas stort för dem som inte förstår att alla mirakler är detsamma. Att lära ut detta är likväl vad den här kursen är till för. Detta är dess enda syfte, för endast detta är allt som finns att lära.” T 26.V.1:1-3