”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

I tystnad ropar jag på Gud och finner att Han finns i mig.

Han fyller mig med kärlek och värme och glädje.

Jag är en förlängning av Gud. Jag är som Han skapade mig.

Jag är fri. Jag är inte en kropp.

Jag är förenad med Gud, med min Källa.