”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Denna värld är inte mitt hem. Mitt hem är hos Gud i frid och glädje och kärlek. Rösten som talar för Gud kallar mig hela tiden, kallar mig hem.

Jag behöver bara att välja att lyssna till den och följa den och inte lyssna till någon annan röst.

Sanningen och mitt sunda förnuft säger mig att frid är det enda jag vill ha, Guds frid.

Och om jag är osäker så frågar jag mig: Vad vill jag att detta ska leda till? Vad är det här till för?

Svaret från den Helige Ande är alltid – frid, Guds frid. Och jag skall vara stilla ett ögonblick och gå hem.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.