”Jag har full tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Vi är alla lika värdefulla, lika heliga och lika mycket värda att älskas.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Jag väljer hela tiden hur jag vill leva, vad jag skall säga och tänka och hur jag skall se på världen. Och jag väljer glädje och kärlek och tacksamhet.

Jag går inte in i en gnällig, otacksam och dömande diskussion. Jag låter den bara flyta förbi och bemöter den med kärlek.