”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Jag lär mig att se hela världen som välsignad. Jag lär mig att förlåta allting för att det inte blir så som jag har tänkt mig.

Jag vill ha Guds frid.

Jag slutar söka i världen. Jag vet att den finns inom mig där Gud finns och där Han alltid har funnits.

Jag är en främling i världen. Jag hör inte hemma här. Det finns en väg ut.

Jag förstår inte vad världen är till för. Jag överlämnar till den Helige Ande att göra tolkningen och följer Hans råd.

Frid börjar i världen som jag lär mig att se på ett annat sätt med förlåtande och kärleksfulla ögon.

Guds frid är mitt naturliga arv.