”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag hör Rösten Som Gud har givit mig, och det är endast Den Som mitt sinne lyder.

”Utan ängslan är sinnet välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6

Jag befriar mitt sinne från kroppsliga bindningar och ger kroppen till den Helige Ande så att Han kan använda den för att förmedla budskapet om frihet och kärlek och fred till alla och kanske särskilt till dem som är fängslade i sina kroppar.

När jag accepterar Guds plan som min enda funktion så är jag till fullo omhändertagen. Den Helige Ande kommer att bana vägen för mig. Jag är i Guds Händer.