”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Jag befriar mig från en yttre kraft som mäter sig med min egen.

Jag förlåter det förgångna och låter det försvinna för evigt.

Jag inser att jag behöver varken beröm eller applåder utifrån.

Min egen tacksamhet är nog.

Det är inte min sak att bedöma om min gåva tagits emot eller utvärdera resultatet.

Det räcker med att jag ger från hjärtat och tar emot från hjärtat.