”Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.”

Jag tar tillbaka alla mina projektioner som jag lägger ut på världen.

Jag ser att allting är bara mina egna tankar och att allting gör jag mot mig själv.

Vilken befrielse när detta går upp för mig. Jag släpper allting och lägger min framtid i Guds Händer. Och lyssnar till Rösten som talar för Gud.