”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Förlåt, och du kommer att se detta annorlunda. Dessa ord är svaret på allting!

Varje gång jag förlåter och går vidare kommer jag närmare Gud. Förlåtelse är nyckeln till lycka. Förlåtelse är svaret på alla problem.

En ny varseblivning. Byt helt enkelt tankesystem. Rulla ihop tidsmattan och inse att det förflutna och framtiden finns inte. Bara NU och varje ögonblick är nytt. Fyllt av glädje och kärlek och barmhärtighet.