”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Förlåta och sluta döma!

Tänk att möta andra och sig själv utan att döma. Vilken befrielse, vilken glädje och lycka!

Att helt enkelt förändra hela sin varseblivning av allting i världen.

Jag är inte bunden till det som är förgängligt, inte ens till min egen kropp. Den finns här en tid och jag är tacksam för det min kropp lär mig och när jag är fullärd så behövs den inte längre.