”Jag är Guds egen helige Son.”

Jag kan inte lida, och inte känna smärta; jag kan inte lida förlust, inte heller misslyckas med att göra allt som frälsningen ber om.

Jag skall inte förneka min identitet som är Guds Son. Gud skapade mig Som Sig Själv; helig, syndfri, skuldfri, odödlig och evig kärlek. Så vill jag se på världen!

Jag vill befria världen från alla mina illusoriska tankar om den och bara skänka barmhärtiga och välsignande tankar om den. Vi är alla Guds Son. Vi är alla ljuset som räddar världen.

”Utan ängslan är sinnet välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6

Om jag befriar blir jag befriad. Om jag älskar blir jag älskad.