”Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.”

Jag lämnar allt dömande, alla tankar om sorg och elände. Dessa är bara försök att gömma min helighet, min gudomliga glädje. Glädje är verklighet!

Jag ser min rädsla rakt in i ögonen. Jag vågar möta den och ser att bakom den finns Guds glädje och jag väljer den.

En tankeövning helt enkelt!

Jag bevakar hela tiden mina tankar och vägrar att släppa in galna och felaktiga tankar.

Låt mig hela mina tankar, låt mig byta tankesystem! Låt mig acceptera Soningen för mig själv och för alla andra.

Den värld jag ser representerar bara mina tankar.

”Men om Gud gav en lösning måste det finnas ett sätt som dina problem kan lösas på, för det Han vill har redan skett. Därför måste det vara så att tiden inte är inblandad och varje problem kan lösas nu. Men det måste också vara så att i ditt sinnestillstånd är en lösning omöjlig. Därför måste Gud ha givit dig ett sätt att uppnå ett annat sinnestillstånd där lösningen redan finns. Detta är det heliga ögonblicket.” T 27.IV.1:7 – 2:4