”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Jag ser ljuset. Jag känner kärleken.

Jag tömmer mig. Jag kommer tomhänt till Gud.

Det jag ser i världen är bara det som finns inom mig. Valet är mitt.

”Den är vittnesbörden om ditt sinnestillstånd, den yttre bilden av ett inre tillstånd.”
T 21.In.1:5