”Jag vill ha Guds frid.”

Jag måste släppa alla världsliga behov och önskningar och alla mina bindningar till värdsliga ting.

Jag får inte tappa min frid över några soleksem och ont i ett knä. Inte heller över att Sigge, vårt barnbarn 7 år som är här just nu, spiller och kutar omkring som en vilde ibland.

Nej,
jag vill ha frid i mitt hjärta, Guds frid. Och låt mig komma ihåg att det vill alla andra också. Vi skall finna Guds frid tillsammans!