”Guds Namn är mitt arv.”

Gud har givit mig allt som är värt något. Allting som i sanning finns har bara Ett gudomligt namn.

Jag tränar på att se allting som detsamma. På att se den absoluta sanningen. Men det betyder inte att jag försöker få världen att passa in i denna affirmation.

Jag behöver verkligen titta på mitt ego och be om hjälp att omvandla det till ett friskt ego innan jag kan bli av med det helt och håller. Ett livslångt arbete – i alla fall för mig. Men jag ger aldrig upp.

Det är så viktigt att få träda in i det heliga ögonblicket då och då för att hämta kraft. Så går jag ut i världen för att fortsätta mitt arbete med mitt ego.