”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

Orden spelar ingen roll.

De är bara symboler för Guds Identitet och för min och din.

Det är meningen i orden som spelar roll.

Jag använder ordet ”Gud” som för mig representerar allting. Evig och fullkomlig kärlek.

Jag är Guds Son och jag ropar på Gud, min Fader.