”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Den eviga oskulden i mig finner jag i det heliga ögonblicket.

Det finns ett barn i mig som söker sin Faders hus och som vet att det finns och har varit där förut.

Jag lägger ner alla mina vapen och kommer till Dig i min försvarslöshet. Precis så som jag är. Precis så som Du har skapat mig.

Låt alla mina relationer här på jorden vara heliga relationer!

Jag gör detta bäst genom att inte lägga mig i utan låta den Helige Ande i mig kommunicera genom mig. Jag ber Honom komma in i mina relationer och välsigna dem.