”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”
”Det finns ingen grymhet i Gud och ingen i mig.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Ord är mina hjälpmedel när jag övar.

De hjälper mig. De påminner mig om vem jag är och försvinner sakta bort och jag bara är.

”Detta är sanningens enda ”pris”: Du kommer inte längre att se det som aldrig var, inte heller höra det som inte frambringar något ljud. Är det ett offer att ge upp ingenting och att ta emot Guds Kärlek för evigt?” T 24.II.6:5-6