”Det finns ett enda liv och det delar jag med Gud.”
”Din nåd har givits mig.Jag gör anspråk på den nu.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Utan egot skulle allt vara kärlek!

Bara Nu existerar.

Det förgångna är borta och med det allt dömande.

Alla mina relationer är fullkomliga och jag har fullständig tilltro till att allt är bra.

Så vill jag leva. Jag övar och övar, repeterar och repeterar och gör framsteg hela tiden.