”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”
”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Att få kontakt med evigheten och tidlösheten är ett heligt ögonblick.

Dessa ögonblick som jag tillbringar tillsammans med Gud är en försmak av verkligheten, av evigheten.