”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”
”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.”
”Gud är endast Kärlek,och därför är jag det också.”

Varje ögonblick jag kopplar upp mig med mitt rätta sinne är ett heligt ögonblick, en gåva.

Låt mig vara i Guds famn. Jag lägger min framtid i Guds händer och påminner mig om att jag är ett med Honom.

Allt du varseblir är ett vittnesbörd för det tankesystem du vill skall vara sant. Varje broder har makten att befria dig, om du väljer att vara fri.” T 11.V.18:3-4