”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”
”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också-”

”Den här världen har mycket att erbjuda din frid, och många tillfällen att utsträcka din egen förlåtelse. Detta är dess syfte för dem som vill se frid och förlåtelse sänka sig över dem, och erbjuda dem ljuset.”

Så sant det är!

Varje ögonblick väljer jag vilken röst jag skall lyssna till. I varje ögonblick möter jag en Guds Son och kan välja hur jag skall se eller tänka på honom.

Låt mig vara Guds representant här i världen. Förlåta, älska, erbjuda ljus och frid till alla.