”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.”
”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

På min vandring, på min resa söker jag mitt Själv som är förenat med Gud.

Sakta med säkert går jag vägen fram.

Vägen tycks ibland lång men jag närmar mig målet.

Varje stund jag tillbringar med Gud för mig närmare.

Varje gång jag öppnar mitt hjärta i kärlek till en syster eller broder kommer jag närmare.

Jag tackar Gud för EKIM. För de instruktioner jag får som öppnar vägen av ljus hem till Dig, min Fader.