”I min försvarslöshet ligger min trygghet.”
”Jag är bland Guds tjänare.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Mitt enda syfte är att sträcka ut Guds Kärlek som också är min kärlek.

Sträcka ut den till alla systrar och bröder.

Inte döma utan acceptera allt och alla så som jag själv vill bli accepterad.

Jag ändrar min varseblivning. Jag känner i mitt hjärta att jag är bland Guds tjänare. Vi älskar alla varandra, vi respekterar varandra.

Kärleken går som en röd tråd genom oss alla. Jag är trygg. Jag återtar vetskapen om mitt Själv som är kopplat till Gud och till alla andra.

Jag återtar kunskapen om att jag är en förlängning av Guds Kärlek.