”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”
”Makten att besluta är min.”
”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Allting har något att säga mig!

Jag tackar för det som kommer för mig.

Jag går vilse ibland och får då ett tecken av Gud och kan rätta mig. Gud lyfter upp mig och jag är på rätt väg igen. Jag ger aldrig upp!

Jag blir upprörd över något någon sagt och inser att jag skall vända spegeln mot mig själv och där finner jag svaret.

Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror. Det är bara en illusion från det förgångna som stör mig. Jag har makten att besluta annorlunda och vi är alla ett.