”Det finns ingen grymhet i Gud och ingen i mig.”

Gud vill att jag ger upp mina attacker och mitt försvar.

Jag inser att i min försvarslöshet ligger min styrka.

Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.