”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

Nåden är en aspekt av Guds Kärlek och den bara är – alltid.

Jag har arbete att utföra för att jag till fullo skall uppleva nåden!

Förlåtelsearbete.

Acceptera Soningen för mig själv.

Soningen som betyder att det finns ingen synd, ingen skuld.

Jag behöver förlåta mig själv och andra för att vi tror att illusionen om synd och skuld är sann.

Det är mitt arbete. Jag kan bara förändra mig själv, mina tankar och mitt beteende.

Detta arbete förbereder mig för att leva i nåd och bli befriad och fri.

Genom mitt arbete, min inlärning öppnar jag mig för Guds eviga kärlek och nåd.