”Det finns ett enda liv, och det delar jag med Gud.”

Himmelskt och Gudomligt! Ord som vi använder när någonting är utöver det vanliga.

När jag tänker på dessa ord så inser jag att för mig beskriver de mitt rätta jag. De beskriver den lycka jag känner när jag väljer att vara den jag är och inser att jag är skapad av Gud att vara i Himmelen.

Det finns ingen död. Döden hänger ihop med egot och med kroppen.

Jag tackar Gud för livet och att Han delar det med mig.

Jag väljer att inte vända mig till egot. Jag tömmer mig och låter friden fylla mig. Jag känner hur den Helige Ande fyller mitt sinne och leder mig genom livet.