”Nu är vi Ett med Honom Som är vår Källa.”

Jag rensar ut alla mina tankar om världsliga ting som mitt ego tror är viktiga att de sker på det sätt som jag planerar.

Jag drar mig tillbaka och låter Honom leda mig i varje steg, i varje andetag. Allt sker till det bästa. Jag har tillit!

Min enda uppgift är att välsigna och hela allt och alla genom att se med Kristi sanna seende, med förlåtelsens och kärlekens och ljusets och hoppets ögon.

För en kort stund träder jag in i det heliga ögonblicket, och när jag är där är jag hemma och känner att här vill jag alltid vara. Jag vet inte vad någonting innebär, jag överlämnar mig i min Faders händer och följer Rösten i mig som talar för Gud.